Privatlivspolitik

Sådan håndterer vi dine oplysninger
Når du handler på vores side, handler du med Struer Energi Park
– hvis lovmæssige navn er:

Den Selvejende Institution Fritidscenter Struer
Morten Andersens Passage 7
7600 Struer
CVR. Nummer 43958356

Det er vigtigt for Struer Energi Park at værne om kundernes personlige data. Struer Energi Park vil på intet tidspunkt sælge, overdrage eller på nogen måde gøre dine personlige oplysninger og informationer tilgængelige for andre.

Struer Energi Park vil opbevare dit navn, adresse og e-mail adresse i et kundekartotek, som kun er tilgængeligt for Struer Energi Parks ansatte.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.